Töötaja tervisekontroll

Töötaja tervisekontroll

Tervisekontrolli otsus on dokument, millega tõendatakse töötaja tervislik seisund ja tervisliku seisundi sobivus taotletaval tegevusalal tegutseda, luues seeläbi eeldused loa taotleja ja teiste kodanike ohutuse tagamiseks. 

Töötajate tervisekontrolle viib läbi meie kogenud töötervishoiuarst dr Annika Küüdorf. Tervisetõendi taotlemise aeg broneeri telefonil 661 6812 ; 56931828.
Tervisekontroll

Võta ühendust meiega