Tööstusergonoomia

Tööstusergonoomia

Koolituse maht: 4 akad tundi
Asukoht:  Tallinn
Algus: 12:00
Lõpp: 15:15

Käsitletavad teemad:
–  Raskuste käsitsi teisaldamine;
–  Sundasendid, sundliigutused, tootmisvõimlemise olulisus;
–  Terviseprobleemid luu-, lihaskonnas ja närvisüsteemis ja nende vältimise võimalused;
–  Tööst põhjustatud haigused/ kutsehaigused

Lektor Annika Küüdorf – 1999. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli üldarsti eriala, seejärel töötanud tööinspektor-arstina 1999-2004. Lõpetanud 2004. aastal Tartu Ülikooli töötervishoiuarsti eriala. Töötanud järgnevalt erinevates töötervishoiuteenistustes töötervishoiuarstina kui ka riskianalüüside teostajana, teinud tööd välislektorina alates 2003 aastast Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudis, Tartu Maaülikoolis, Tallinna Tehnikakõrgkoolis,  jt koolitusasutustes. On Töötervishoiuarstide Seltsi liige. Läbinud erinevaid rahvusvahelisi töötervishoiualaseid koolitusi. Litsentseeritud esmaabiõpetaja.
 

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.