Tööohutus

Tööohutus

Töökeskkonna Haldus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevaks ettevõtteks. Koolitusluba nr 17/2009. Töökeskkonna Haldus OÜ võib teostada töötervishoiuteenuste osutamist tööhügieeni alal. Tervishoiuameti poolt on kinnitatud vastav registreerimistõend nr 0012.

  • töötervishoiualane ja kutsehaigustealane nõustamine;
  • töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamine;
  • töökeskkonnaspetsialisti teenuse pakkumine ettevõtetele;
  • töötervishoiu- ja tööohutusalase sisekontrolli ja tegevusplaani koostamine;
  • ettevõtetele töötervishoiu- ja tööohutusalaste koolituste ja täiendkoolituste läbiviimine eesti ja vene keeles; – et vältida suuri ja raskeid tööõnnetusi ning kutsehaigusi, samuti tööstressi või tööst põhjustatud terviseprobleemide tekkimist, on üks töötervishoidu edendav võimalus töötajate koolitamine ja nende teadmiste täiendamine ohutegurite osas. Töötervishoiualane seadusandlus täieneb pidevalt ja täienevad ka uued nõudmised ettevõtetele, töötajatele kui ka töökeskkonnale.
  • töötervishoiu- ja tööohutusjuhendite koostamine; – anname oma juhendites informatsiooni erinevatest ohuteguritest ja võimalikest tervisehäiretest, mida võivad tekitada töökeskkonna ohutegurid. Käsitleme põhjalikult juhendites, kuidas vältida ohutegureid, millised isikukaitsevahendid on sobivad antud töö tegemisel. Samuti erinevate kemikaalidega kokkupuutel anname soovitusi õigete kaitsefiltritega hingamiskaitsevahendite kasutamise osas.
  • töökeskkonna mõõtmiste korraldamine akrediteeritud ettevõtete poolt;
  • nõustamine isikukaitsevahendite osas;
  • nõustamine töötajate tervisekontrolli läbiviimise osas.

Võta ühendust meiega