Järgmised koolitused

28.05 - 30.05 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 130.00 eurot
30.05 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 75.00 eurot
31.05 Обучение работающих с асбестом Hind: 95.00 eurot
01.06 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 75.00 eurot
05.06 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 79.00 eurot
06.06 - 08.06 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 130.00 eurot
08.06 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 75.00 eurot
11.06 - 13.06 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 130.00 eurot
13.06 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 75.00 eurot
14.06 - 15.06 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 135.00 eurot
14.06 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
18.06 - 19.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 65.00 eurot
18.06 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Soodushind: 75.00 eurot
19.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 45.00 eurot
20.06 - 21.06 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias