Järgmised koolitused

28.10 - 30.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 145.00 eurot
30.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 80.00 eurot
04.11 - 06.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 145.00 eurot
06.11 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 80.00 eurot
09.11 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 75.00 eurot
10.11 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 90.00 eurot
11.11 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Soodushind: 90.00 eurot
12.11 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 80.00 eurot
12.11 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
13.11 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 80.00 eurot
13.11 Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 70.00 eurot
18.11 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
18.11.teooria ja 20.11. praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 145.00 eurot
19.11 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
19.11 - 20.11 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 145.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias