Järgmised koolitused

22.08 - 23.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 65.00 eurot
23.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 45.00 eurot
24.08 Asbestitöid teostava töötaja koolitus ( Eesti ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku asbestiga) Hind: 95.00 eurot
27.08 - 28.08 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
28.08 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 45.00 eurot
29.08 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 80.00 eurot
30.08 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Soodushind: 75.00 eurot
03.09 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
04.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 88.00 eurot
05.09 - 07.09 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 130.00 eurot
07.09 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 75.00 eurot
10.09 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 83.00 eurot
11.09 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
11.09 - 13.09 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 135.00 eurot
12.09 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias