Järgmised koolitused

21.08 - 22.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 68.00 eurot
22.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
23.08 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 88.00 eurot
28.08 - 30.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 145.00 eurot
30.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 80.00 eurot
02.09 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Hind: 87.00 eurot
03.09 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 93.00 eurot
04.09 - 06.09 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 145.00 eurot
06.09 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 80.00 eurot
09.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
09.09 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
10.09 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
10.09 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 75.00 eurot
12.09 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
13.09 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias