Järgmised koolitused

22.01 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 50.00 eurot
23.01-25.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 140.00 eurot
25.01 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 80.00 eurot
28.01 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 88.00 eurot
28.01 Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 80.00 eurot
29.01 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
30.01 - 31.01 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
31.01 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
01.02 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 Hind: 47.00 eurot
04.02 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Hind: 87.00 eurot
05.02 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Hind: 93.00 eurot
08.02 Tööstusergonoomia koolitus Hind: 55.00 eurot
08.02 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 50.00 eurot
11.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 88.00 eurot
11.02 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 83.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias