Järgmised koolitused

22.10 - 23.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 75.00 eurot
23.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 55.00 eurot
24.10 - 26.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 145.00 eurot
26.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 85.00 eurot
29.10 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 Hind: 47.00 eurot
31.10 - 02.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 145.00 eurot
02.11 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 85.00 eurot
09.11 Lastele esmaabi osutamise koolitus 8 ak/h Hind: 45.00 eurot
09.11 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 83.00 eurot
09.11 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 88.00 eurot
12.11 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
13.11 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
13.11 - 15.11 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 150.00 eurot
14.11 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
14.11 - 15.11 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 150.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias