Järgmised koolitused

24.03 - 25.03 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
25.03 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
29.03 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 85.00 eurot
29.03 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
30.03 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 85.00 eurot
30.03 Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 70.00 eurot
07.04 - 09.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 150.00 eurot
09.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 85.00 eurot
12.04 teooria ja 14.04.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 150.00 eurot
12.04 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
13.04 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
13.04 - 14.04 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 150.00 eurot
16.04 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 80.00 eurot
19.04 - 20.04 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 70.00 eurot
20.04 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 50.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias