Järgmised koolitused

01.12 - 02.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
02.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
03.12 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 80.00 eurot
03.12 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
04.12 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 80.00 eurot
04.12 Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 60.00 eurot
07.12 - 08.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
08.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 50.00 eurot
09.12 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
09.12.teooria ja 11.12.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 150.00 eurot
10.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
10.12 - 11.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 150.00 eurot
14.12 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 75.00 eurot
16.12 - 18.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 145.00 eurot
18.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 80.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias