Järgmised koolitused

15.04 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
15.04 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 75.00 eurot
16.04 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
16.04 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
17.04 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
20.04 - 21.04 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
21.04 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
22.04 - 24.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 155.00 eurot
24.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
27.04 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
27.04.teooria ja 29.04.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 155.00 eurot
28.04 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
28.04 - 29.04 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 155.00 eurot
04.05 - 05.05 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 75.00 eurot
05.05 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 55.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias