Järgmised koolitused

17.10 - 18.10 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 145.00 eurot
17.10 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
21.10 - 22.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 65.00 eurot
22.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
23.10 - 25.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 140.00 eurot
25.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 80.00 eurot
28.10 - 29.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 65.00 eurot
29.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 50.00 eurot
30.10 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 80.00 eurot
31.10 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 85.00 eurot
31.10 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
01.11 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 85.00 eurot
01.11 Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 70.00 eurot
04.11 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
06.11 - 08.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 140.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias