Järgmised koolitused

01.02 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
01.02 teooria ja 03.02.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 150.00 eurot
02.02 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
02.02 - 03.02 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 150.00 eurot
03.02 - 05.02 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 150.00 eurot
05.02 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 85.00 eurot
09.02 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 80.00 eurot
10.02 - 12.02 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 150.00 eurot
12.02 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 85.00 eurot
17.02 - 18.02 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 75.00 eurot
18.02 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 55.00 eurot
22.02 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 90.00 eurot
22.02 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Hind: 75.00 eurot
25.02 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 80.00 eurot
26.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 90.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias