Järgmised koolitused

17.08 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
17.08. teooria ja 19.08. praktika Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 150.00 eurot
18.08 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
18.08 teooria ja 19.08.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 150.00 eurot
24.08 - 25.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
25.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
26.08 - 28.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Soodushind: 150.00 eurot
28.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Soodushind: 85.00 eurot
31.08 Обучение координатора строительной площадки Soodushind: 80.00 eurot
02.09 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 80.00 eurot
03.09 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Soodushind: 90.00 eurot
04.09 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 90.00 eurot
07.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 85.00 eurot
07.09 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
08.09 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 85.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias