Järgmised koolitused

19.11 - 20.11 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
20.11 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
21.11 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 88.00 eurot
22.11 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 Soodushind: 40.00 eurot
26.11 - 27.11 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 75.00 eurot
27.11 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 55.00 eurot
28.11-30.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 145.00 eurot
30.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 85.00 eurot
03.12 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 93.00 eurot
04.12 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
04.12 - 06.12 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 150.00 eurot
05.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
05.12 - 06.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 150.00 eurot
06.12 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Hind: 87.00 eurot
07.12 Обучение координатора строительной площадки Hind: 87.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias