Järgmised koolitused

17.05.онлайн-обучения ja 19.05. praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика Soodushind: 150.00 eurot
17.05 Обучение водителя погрузчика Soodushind: 90.00 eurot
18.05 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Soodushind: 90.00 eurot
18.05 - 19.05 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Soodushind: 150.00 eurot
19.05 - 21.05 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Soodushind: 150.00 eurot
19.05 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Soodushind: 85.00 eurot
24.05 VEEBIKOOLITUS! Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus Soodushind: 80.00 eurot
25.05 "Riskianalüüsi koostamine" veebikoolitus eesti keeles Hind: 90.00 eurot
31.05 VEEBIKOOLITUS! Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Soodushind: 85.00 eurot
31.05 VEEBIKOOLITUS! Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale Soodushind: 70.00 eurot
01.06 - 02.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 70.00 eurot
02.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Soodushind: 50.00 eurot
08.06 Oнлайн-обучение! Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Soodushind: 85.00 eurot
08.06 Oнлайн-обучение! Обучение в отношении выполнения огневых работ Soodushind: 70.00 eurot
09.06 - 10.06 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Soodushind: 70.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias