Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialisti teenus

Töökeskkonnaspetsialist korraldab ettevõttes tööohutus- ja töötervishoiualast tegevust.

Pakume järgnevaid tegevusi ettevõttes:

  • ettevõtte esindaja  nõustamine töökeskkonna parandamise osas,
  • töötajate juhendamine ja juhendamise registreerimine,
  • tegevuskava koostamine,
  • sisekontrolli korraldamine,
  • riskianalüüsis toodud riskide hindamine,
  • tervisekontrolli suunamise tabeli täitmine ja tööandja nõustamine, kuidas täita vajalikku dokumentatsiooni,
  • ettevõtte  esindamine (vajadusel) tööinspektsioonis või ettevõtte esindjaga koos tööinspektoriga kohtumine tööandja ruumides,
  • töötajate  tööst tingutud tervisehäirete puhul vajaliku dokumentatsiooni vormistamine ja tööandja nõustamine.

Võta ühendust meiega