Märtsis ilmunud Eesti Töötervishoid teeb töösuhted selgemaks

Märtsis ilmunud Eesti Töötervishoid teeb töösuhted selgemaks

Märtsis ilmus Eesti Töötervishoiu uue kujundusega värske number (nr 1, 2009). Selles numbris kerkivad teiste hulgast esile aktuaalsed töösuhete teemad. Töölepingu seaduse üks autoreid Egle Käärats selgitab uue töölepinguseaduse üldisi põhimõtteid ning mõju töötervishoiule ja -ohutusele. AS Eesti Põlevkivi pikaaegne personalijuht annab soovitusi, kuidas pärast koondamisotsuse vastuvõtmist ettevõttes tegutseda, ning tööpsühholoog selgitab, millised allikad tekitavad pingeid vastutajana ja millised käsutäitjana töötavale inimesele ning kuidas emotsionaalset pinget reguleerida.
Praktilise poole pealt tutvustatakse värskes numbris, miks pälvis pagaritööstusseadmeid valmistav OÜ Sveba-Dahlen 2008. aasta hea tava Eesti konkursi võidu. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektor Indrek Peterson kommenteerib töökeskkonna tervikliku normdokumentatsiooni näidismapi koostamist.
Töötaja tervise rubriigis käsitleb töötervishoiuarst Annika Küüdorf seekord loomakasvatusspetsialistide peamisi terviseriske ning füsioterapeut Merit Männi soovitab venitusharjutusi kaelalihastele.
Lisaks nimetatud teemadele leiab uuest numbrist veel palju huvitavat lugemist, käsitletakse vasakukäeliste töötajate probleeme, töötervishoiu parandamise kulutõhususe hindamist, elektromagnetkiirguse mõju tervisele jm.

Eesti Töötervishoid on Eesti ainus tööohutuse ja töötervishoiu ajakiri, millest tööandjad ja töökeskkonna kujundamisega seotud inimesed saavad infot seaduste ja nõuete kohta, leiavad uusi ideid, harjutuste juhendeid ja kasulikke näiteid. Ajakiri hoiab lugejat kursis Eestis töötervishoiu vallas toimuvaga, tehes tihedat koostööd sotsiaalministeeriumi, tööinspektsiooni ja töötervishoiuarstidega. 

Juriidika
Uue töölepingu seaduse mõju töösuhetele ja -keskkonnale. Egle Käärats

Praktika
See valus sõna ‘koondamine’. Anneki Teelahk
Heas firmas on ametiühing ja tööandja partnerid. Siiri Rebane
Hea tava. Sveba-Dahlen tegi töö mugavaks. Regina Reelend
Imre Ilves: Soome töötajad hoolivad oma tervisest.
Vasakukäelised vajavad ohutuid tööriistu. Igor Mozessov
Daana Ots on paremakäeline vaid viiulit mängides. Teele Teder
Riskihindamise küsimustik. Tööohutus ja -tervishoid tekstiilisektoris. OSHA faktileht.

Töökeskkond
Töötervishoiu parandamise kulutõhususe hindamine. Evelyn Aaviksoo
Ehitajad vormisid töökeskkonna näidismapi. Kommenteerib Indrek Peterson
Töö akendeta ruumis: ohud ja soovitused. Egle Heimonen
Elektromagnetkiirguse mõju tervisele. Hiie Hinrikus
Raskuste tõstmise kontroll ehituses ja kaubanduses. Tõnu Vare
Coca-Cola Tallinna tootmistehas töötab OSHAS 18001 standardi järgi. Zivile Ilgunaite
Tehnikainstituut tähistas ergonoomika eriala aastapäeva uutes laborites. Viljo Viljasoo

Tööpsühholoogia
Psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas. Mare Teichmann
Emotsionaalsed pinged töös ja nende leevendamine. Taimi Elenurm

Töötaja tervis
Ohutegurid loomakasvatuses. Annika Küüdorf
Venitusharjutused kaelalihastele. Merit Männi
Tööpäeva poolitab korralik lõunasöök. Tagli Pitsi
Tervislikult toituvad töökaaslased

Tegija luubi all
Silja Soon sillutab teistele teed. Malle Toomiste
Uudised Eestist ja välismaalt.
Idee: teistmoodi akvaariumid. Helina Liitoja
2008. a ilmunud raamatud, magistritööd, publikatsioonid.
Lugeja küsimused.
Koolitused, muutunud õigusaktid.

http://vana.ti.ee/index.php?article_id=1586&page=349&action=article&