Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 13. ja 15.12.2021

Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 13. ja 15.12.2021

Koolituse hind: 155.00 (+km)

Toimumisaeg: 13.12 ja 15.12.2021

Hea osaleja!

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse juhistele ja korraldustele pääseb kontaktõppekoolitustele vaid osaleja nakkusohutust tõendava dokumendi alusel. Selleks võib olla näiteks vaktsineerimistõend või COVID-19 läbipõdemise tõend . Kontrollime seda enne koolitust koha peal ja soovime sellega aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Soovime, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt koolitustest osa võttes !

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).

Ootame 2-päevasele tõstukijuhi koolitusele inimesi, kes:

 • ei oma tõstukijuhtimise kogemust, kuid soovivad asuda tööle Eesti ettevõttesse tõstukijuhi ametikohale
 • omab tõstukijuhtimise kogemust, kuid soovib oma teadmisi ja oskusi värskendada

Koolituse kogupikkus on 16 tundi, millest esimene päev on teooriaõpe ja teine päev praktika

Koolituse maht: 16 akad tundi
Asukoht: Teooria- Laki 14a,Tallinn. 6 korrus (kab 613), siseneda A-korpusest
Algus: 9.00
Lõpp: 16.00

Esimene päev – teooriaõpe (8h)

Teooriaõppes läbitakse järgnevad teemad:

 • Tõstukite tüübid ja nende ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukijuhtimise ohutus: kasutus- ja ohutusjuhendid
 • Isikukaitsevahendid
 • Töökeskkonna ohud
 • Tõstukite tehniline teenindamine
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid
 • Tropid ja kinnitused

Teooriaõpe lõpeb kirjaliku testiga, mille edukaks läbimiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 75% küsimustele.

Teine päev – praktikaõpe (8h)

Praktikapäev keskendub eri ladudes kastutatavatele tõstukitele: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukid. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi laos, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele, saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load.

 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne hooldus
 • Praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
 • Sõiduharjutused

Praktikapäev lõpeb eksamiga.

Lektor Raiko Jaagura, on õppinud Eesti Maaülikoolis majanduse erialal, 2005. aastast saati töötanud logistiku ja projektijuhina erinevates valdkondades ning tõstukijuhtide koolitajana on  tegev aastast 2007.

Lektor: Heinart Puhkim on üle kahekümne aasta töötanud tööstusettevõtete personalidirektorina. Sellest enamuse ajast BLRT Grupp AS ja Hollandi Rotterdami sadamarajatiste ehitusel ning Soomes Mayer Turku Shipyardis. Koordineerinud ja juhtinud rahvusvaheliselt tööohutuse ning töötervishoiu alast tööd. Korraldanud liikurmehhanismide ning tõstevahendite operaatorite koolitust ja võtnud vastu nende juhtide  eksameid. Koostanud töökeskkonna riskianalüüse ning korraldanud töötajate töötingimuste paremustamist.  Aastatel 2001-2011 oli Brüsselis Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja Euroopa Komisjoni Tööturu alases Nõuandekomitees.  Kirjutanud tööturu alaseid arvamusartikleid Eesti juhtivates päevalehtedes. Avaldanud eesti esimesed kaasaegsed tööstusmemuaarid pealkirjaga „ Ma töötasin BLRT-s ehk keevitamise anatoomia.“  Omab Tartu Ülikoolist saadud kõrgemat õpetajaharidust.

Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta ja plastikust tõstukijuhi luba.

Koolitust saab tellida ka ettevõttesse! Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Haridus-ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 221462.

Töökeskkonna Haldus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!