Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 17.12.2021

Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 17.12.2021

Koolituse hind: 90.00 (+km)

Toimumisaeg:  17.12.2021

Hea osaleja!

Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse juhistele ja korraldustele pääseb kontaktõppekoolitustele vaid osaleja nakkusohutust tõendava dokumendi alusel. Selleks võib olla näiteks vaktsineerimistõend või COVID-19 läbipõdemise tõend . Kontrollime seda enne koolitust koha peal ja soovime sellega aidata kaasa viiruse leviku piiramisele. Soovime, et meie kliendid tunneksid end turvaliselt koolitustest osa võttes !

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte juhid, töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed või töötajad, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalast tegevust.

Koolitusruumides ( Tallinn) puudub Wifi kasutamise võimalus.

Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.
Koolituse maht: 1 päev, 8 akad t
Asukoht: Laki 14a, Tallinn
Algus: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45  (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)
Lõpp: 16:00

Koolituse läbinu teab…

  • … kes on töökeskkonna volinik/spetsialist ning teab nende kohustusi;
  • … koolituse seaduslikke aluseid ja tunneb tööolme tagamise nõudeid;
  • … töötajate/tööandjate kohustusi ja õigusi ning oskab tegutseda tööõnnetuste korral;
  • … osapoolte vastutuse põhimõtteid ja tunneb riikliku järelevalve teostamise põhimõtteid.
  • Oskab analüüsida töökeskkonna ohutegureid ning koostada riskianalüüsi ja tegevuskava;
  • Tunneb riskide hindamise ja ohjamise protseduure. Suunab töötajad tervisekontrolli.

Käsitletavad teemad: 
Töötervishoiualane ja tööohutusalane seadusandlus
Muudatused töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna õigusaktides
Töölepingu seaduse muudatused
Tööõnnetused ja kutsehaigused
Registreerimine, teatamine, uurimine
Tööandja vastutus
Tööõnnetuste statistika meil ja Euroopa Liidus

UUS! Ülevaade alates 01.01.2019.a rakenduva töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatustest.

Lektorid:

  • Kristi Jõeorg on töötanud metallitöötlemisettevõttes töökeskkonnaspetsialistina. Lõpetanud Tartu Tervishoiukõrgkooli, tervisekaitsespetsialisti eriala ja magistratuuri Tallinna Tehnikaülikooli, tööhügieeni suunal. Läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi lisakoolitusi. Osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja esindanud Eestist Euroopas tööohutuse teemadel. Omab laiapõhjalisi teadmisi töötervishoiu ja tööohutuse korraldamisel ettevõtetes. Tööohutuse temaatika lektor aastast 2008. Litsentseeritud tööohutusteenuste pakkuja Riskianalüüs OÜ juhatuse liige ja töökeskkonnaspetsialist;
  • Annika Küüdorf: On lõpetanud Tartu Ülikoolis 2004 a töötervishoiuarsti residentuuri ja töötanud töötervishoiuarstina erinevates töötervishoiuteenistustes.  Alates 2005-st aastast olnud koolitaja erinevates õppeasutustes, samuti Tööinspektsioonis. Teostanud riskianalüüse erineva spetsiifikaga ettevõtetes (tootmis-, kontoriettevõtted, ehitusettevõtted jne) ja asutustes. On end pidevalt hoidnud kursis töötervishoialaste teemdega, läbinud töötervishoiualaseid koolitusi nii Eesti Vabariigis kui ka välismaal;

Teooriaõpe ja praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides.
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Koolitus viiakse läbi vastavalt riiklikule õppekavale (Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord, Sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrus nr 80, RTL 2000, 136, 2157).
Sotsiaalministeeriumi koolitusluba nr 17/2009
Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0012

Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba –  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462