Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 14.-15.05.2024

Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 14.-15.05.2024

Koolituse hind: 85.00 (+km)

Toimumisaeg: 14-15.05.2024

Esmaabiandja peab olema määratud igas ettevõttes. Iga inimene on võimeline andma esmaabi, kui tal on olemas selleks piisav ettevalmistus. Anna töötajale võimalus ja koolita ta ühe kuu jooksul peale määramist.
Tööandja peab ettevõte töötajate seast valima esmaabiandjad, arvestades ettevõtte suurust saatma nad vastavale koolitusele ning iga kolme aasta järel täiendkoolitusele.
Esmaabi väljaõppekursuse eesmärk on anda tööandja poolt esmaabiandjaks määratud töötajatele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korra.

Koolituse sihtrühmaks on nii ettevõtte poolt määratud esmaabiandjad kui ka kõik inimesed, kes soovivad saada teadmisi esmaabi andmiseks.

Koolituse maht: 2 päeva, 16 akad t
Asukoht:
Algus mõlemal päeval: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45  (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)
Lõpp mõlemal päeval: 16:00

Koolituse hind sisaldab: loengut, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause.

Koolituse läbinu teab:

 • millised on esmaabi alased põhiteadmised ja oskused;
 • kuidas hoida kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni)

Esmaabikoolituse lõppedes on osaleja võimeline tegema kindlaks kannatanu seisukorda, võtma vastu otsuseid, elustama, verejooksu sulgema, vabastama hingamisteid, arvestama selja/kaela kaitsega jne.

Koolitusel käsitletavad teemad

Teoreetiline osa:

 • Esmaabi olemus
 • 112
 • Õnnetusolukorra ja kannatanu hindamine
 • Esmaabi andmise taktika
 • Teadvusetus, selle põhjused
 • Aju hapniku varustus
 • Elupäästva esmaabi andmine uppumise ja südameinfarkti korral, elektriga seotud õnnetuse puhul
 • Ohuolukorrad: diabeet, krambihoog, äga kõhuvalu, rinnaangiin
 • Haavad. Haavade tüübid, tekkemehhanismid
 • Põletused. Põletusastmed, nende iseloomustus
 • Allergia
 • Šokk, selle olemus ja tunnused
 • Ohutus esmaabi andmisel
 • Verejooksud. Verejooksu liigid, nende iseloomustamine
 • Esmaabivahendid tööl, autos, kodus
 • Kuumakahjustused
 • Liigesetraumad
 • Luumurrud. Kinniste-, lahtiste luumurdude erinevused. Luumurdude tekkemehhanismid. Ajutraumad
 • Lülisamba vigastused. Silmatraumad. Esmaabi andmine
 • Külmakahjustused
 • Pindmine külmumine, alajahtumine. Esmaabi andmine
 • Psühholoogiline abi õnnetusolukordades
 • Puuginakkus
 • Mürgistused: rästikumürgistus, ravimimürgistused, narkootikumid, alkoholimürgistus
 • Verega levivad nakkused.

Praktiline harjutamine

 • Elustamisnukul
 • Teadvuseta inimese paigutamine püsivasse külili asendisse
 • Esmaabis kasutatavad sidumisviisid
 • Verejooksu peatamine. Kolmnurkrätiku kasutamine. Harjutamine paarikaupa juhendamisel
 • Esmaabivahendite kasutamine
 • Rühmatöö, situatsioonülesanded
 • Haavade sidumine
 • Praktilise eksami (situatsioonülesande) sooritamine. Esmaabi test.

Lektor Gunnar Richter on situatsioonikoolituse ekspert. Ta töötab hetkel nii Eesti Punase Risti kui Eesti Kaitseliidu esmaabi instruktorina. Gunnari koolituse teeb põnevaks tema lähenemine nii reaalolukordade läbimängimise kui igapäevaste praktiliste nõuannete tõttu.
Lektor Aleksei Štsegolihhin on kogenenud erakorralise meditsiini valdkonna töötaja, kes on lõpetanud Eesti Punase Risti esmaabi koolituse ning omadanud esmaabi koolitamiseks vastavad koolitusload.

Koolitusel osalemine
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Tunnistus sobib autokoolile esitamiseks.

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba –  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462.