Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 12.06.2023

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 12.06.2023

Koolituse hind: 95.00 (+km)

Toimumisaeg: 12.06.2023

Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.

Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil töödetegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.
Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Koolitus põhineb õigusaktil „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses”.
Vali oma ehitusplatsile sobiv koordinaator ning tule koolita ta meie juures pädevaks!

Koolituse maht: 8 akad tundi
Asukoht: Tallinn
Algus: 09:30
Lõpp: 16:30

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisele
 • „Ehitusmäärus” ja ehitusplatsi koordinaator

– Ehitusplatsi tööohutusalase tegevuse korraldamine

– Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd

– Tööohutusplaani tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele                  töötajatele, nende tööandjatele, teenuseosutajatele jt isikutele

– Ehitamine ja ohutuse kontrollimine

– Ohutegurid ja ohutusnõuded

– Kaitsevahendid ja -meetmed

– Olem

– Välistöökohad

– Tellingud ja teised töövahendid

– Lammutustöö, asbetsitööd

– Kõrgusest kukkumise vältimine

 • Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõudeid peab ehitamisel järgima
 • Nõuete rikkumised ehitusplatsidel
 • Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
 • Isikukaitsevahendid ehitusplatsil – mida vaja, nende kasutamine
 • Ohumärguannete kasutamine

Koolituse läbinu oskab:

 • hinnata ehitusobjektil ohutust;
 • korraldada ohutusalast tegevust;
 • juhendada ehitusplatsil olijaid ehitusplatsi tööohutuse plaani osas;
 • jälgida ja nõuda õigete isikukaitsevahendite ja ohumärguannete  kasutamist ehitusplatsil;
 • hinnata, kas objektil kasutatavad tööohutuse ja töötervishoiu meetmed on piisavad;
 • korraldada esmaabi ehitusplatsil.

Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud.

Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt  75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus.

Lektor Ants Vurma on kõrgharidusega elektriinsener. On olnud 16 aastat (1993–2008) Tööinspektsiooni keskuse peaspetsialist, kelle ülesandeks oli koordineerida, korraldada ja kontrollida kõigi Eesti tööinspektorite tööohutusalast tegevust. Osales sel perioodil peaaegu kõigi kehtestatud tööohutusalaste õigusaktide väljatöötamisel. Alates 1999. aastast loeb nii eesti- kui venekeelseid loenguid töötervishoiu ja tööhutuse teemadel.

Töökeskkonna Haldus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevaks ettevõtteks.
Töökeskkonna Haldus OÜ võib teostada töötervishoiuteenuste osutamist tööhügieeni alal. Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0034.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba –  täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462.