Ehituplatsi kordinaator

Ehituplatsi kordinaator

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus on mõeldud sellele ametikohale määratud inimesele, kelleks peab olema vähemalt 3-aastase ehitusalase kogemusega spetsialist. Tavaliselt on selleks inimeseks ehituse projektijuht, objektijuht, tööohutuse eest vastutav isik või ehitusjärelvalve spetsialist. Koolituse eesmärgiks on ennetada ohte ehitusplatsidel ja anda praktilisi teadmisi ohutuse tagamiseks ning terviseriskide ennetamiseks.

Koolituse käigus anname osalenutele edasi teadmised ja oskused ehitusplatsil ohutustegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks, oskuse analüüsida ehitusvaldkonnaga seonduvaid ohtusid ja luua vastavalt seadusandlusele ohutustegevuse plaan, oskuse hinnata ohtlikke töid ja kontrollida tegevust ehitusobjektil.

Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20%.

oktoober 2021

  november 2021

   detsember 2021

   jaanuar 2022

   VEEBRUAr 2022

   MÄRTS 2022

   APRILL 2022

   MAI 2022

   jUUNI 2022