Evakuatsiooniõppus

Alates 2010. aastast kehtib Eestis tuleohutuse seadus, mille kohaselt on ettevõtted kohustatud tegema töötajatele (vastavalt uutele nõuetele) tuleohutusalase evakuatsiooniõppuse.

Õppusel käsitletavad teemad:

  • tutvumine objektiga;
  • teoreetiline loeng tulekahju arengust, põlemisest;
  • ettevõtte tegevuskava tulekahju korral – arutelu;
  • evakuatsiooni eripärast konkreetses ettevõttes (asutuses);
  • koostöö päästjatega.

Vastavalt Sotsiaalministri määrusele, koostatakse lisaks tulekahjuõppuse kirjalik kokkuvõte, mis võib sisaldada pilte ning ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks. Objektile tuleb ka 1-2 vaatlejat (sõltub objekti suurusest). Õppuse teostamise järgselt saab ettevõte vastavasisulise tunnistuse ja aruande, kus on kirjas ka töötajate nimekiri, kes õppuse läbisid. Evakuatsiooniõppuse läbiviijateks on tuletõrje- ja tuleohutuse eksperdid-praktikud. Õppused toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Evakuatsioonõppuse hind sõltub objektist ning koolitatavate arvust.


Võta ühendust meiega

*
*
*