Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!Märts 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
25.03 , 26.03 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
26.03 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata
27.03-29.03 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t Soodushind: 145.00 eurot Vaata
29.03 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t Soodushind: 85.00 eurot Vaata


Aprill 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.04 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
02.04 , 03.04 Asbestitööde koolitus eesti ja vene keeles 16 akad t 1230.00 eurot Vaata
04.04 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
04.04 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
05.04 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
11.04 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
12.04 Asbestitöid teostava töötaja koolitus ( Eesti ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku asbestiga) 8 akad t 130.00 eurot Vaata
15.04 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
15 ja 17.04.2019 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
16.04 , 17.04 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
16.04 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
22.04 , 23.04 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
23.04 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
24.04-26.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
26.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
29.04 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
29.04 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata


Mai 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
02.05 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
02.05 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
03.05 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
06.05 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
07.05 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t 93.00 eurot Vaata
08.05 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
08 ja 10.05.2019 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
09.05 , 10.05 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
09.05 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
13.05 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
13.05 , 14.05 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
14.05 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
16.05 , 17.05 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
17.05 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
20.05 , 21.05 Asbestitööde koolitus eesti ja vene keeles 16 akad t 1230.00 eurot Vaata
22.05-24.05 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
24.05 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
27.05 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
27.05 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
29.05 , 31.05 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 155.00 eurot Vaata
31.05 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 90.00 eurot Vaata


Juuni 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
10.06 , 11.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
11.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata