Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!September 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
29.09 , 30.09 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
30.09 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata


Oktoober 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.10 Обучение водителя погрузчика 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
05.10.teeoria ja 07.10.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t Soodushind: 150.00 eurot Vaata
06.10 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
06.10.teooria ja 07.10..praktika Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t Soodushind: 150.00 eurot Vaata
07.10 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t Soodushind: 85.00 eurot Vaata
07.10 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
08.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t Soodushind: 85.00 eurot Vaata
08.10 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
14.10 , 15.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
15.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata
19.10 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
19.10 teooria ja 21.10.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
20.10 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
20.10 , 21.10 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
23.10 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
26.10 , 27.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
27.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
28.10 , 30.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
30.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata


November 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
04.11 , 06.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 155.00 eurot Vaata
06.11 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 90.00 eurot Vaata
09.11 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
10.11 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t 93.00 eurot Vaata
11.11 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
12.11 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
12.11 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
13.11 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
13.11 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata
18.11 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
18.11.teooria ja 20.11. praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
19.11 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
19.11 , 20.11 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
23.11 , 24.11 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
24.11 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
25.11 , 27.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
27.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata


Detsember 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.12 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
03.12 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 75.00 eurot Vaata
04.12 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata
04.12 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 75.00 eurot Vaata
07.12 , 08.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
08.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
09.12 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
14.12 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
14.12.teooria ja 16.12.praktika Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 155.00 eurot Vaata
15.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
15.12 , 16.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 155.00 eurot Vaata
16.12 , 18.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 155.00 eurot Vaata
18.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
21.12 , 22.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
22.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata