Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!November 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
19.11 , 20.11 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
20.11 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata
21.11 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t Soodushind: 88.00 eurot Vaata
22.11 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t Soodushind: 40.00 eurot Vaata
26.11 , 27.11 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
27.11 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
28.11-30.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
30.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Detsember 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.12 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
04.12 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
04.12 , 06.12 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 150.00 eurot Vaata
05.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
05.12 , 06.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
06.12 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
07.12 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
10.12 , 11.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
11.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
13.12 , 14.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
14.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
17.12 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
18.12-20.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
20.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Jaanuar 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
04.01 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
09.01 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
09.01 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
11.01 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
14.01 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
16.01-18.01 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata
18.01 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 85.00 eurot Vaata
21.01 , 22.01 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
22.01 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
23.01-25.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
25.01 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata
28.01 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
28.01 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
30.01 , 31.01 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
31.01 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata


Veebruar 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.02 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
04.02 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
11.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
11.02 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
18.02 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
18.02 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
19.02 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
20.02-22.02 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
22.02 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata
25.02 , 26.02 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
26.02 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
27.02 , 28.02 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
28.02 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata


Märts 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
06.03-08.3 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata
08.03 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 85.00 eurot Vaata