Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!September 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
26.09 , 28.09 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t Soodushind: 138.00 eurot Vaata
28.09 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t Soodushind: 78.00 eurot Vaata


Oktoober 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
05.10 Lastele esmaabi osutamise koolitus 8 ak/h 8 akad t 45.00 eurot Vaata
08.10 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t Soodushind: 85.00 eurot Vaata
09.10 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t Soodushind: 85.00 eurot Vaata
09.10 Asbestitöid teostava töötaja koolitus ( Eesti ettevõtete töötajad, kes puutuvad kokku asbestiga) 8 akad t 93.00 eurot Vaata
10.10 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
10.10 , 12.10 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t Soodushind: 140.00 eurot Vaata
11.10 Обучение водителя погрузчика 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
11.10 , 12.10 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t Soodushind: 140.00 eurot Vaata
12.10 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
12.10 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
15.10 , 16.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
16.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
17.10 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
18.10 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
18.10 , 19.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
18.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
18.10 , 19.10 Asbestitööde koolitus eesti ja vene keeles 16 akad t 1230.00 eurot Vaata
22.10 , 23.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
23.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
24.10 , 26.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
26.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata
29.10 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
31.10 , 02.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata


November 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
02.11 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 85.00 eurot Vaata
09.11 Lastele esmaabi osutamise koolitus 8 ak/h 8 akad t 45.00 eurot Vaata
12.11 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
13.11 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
13.11 , 15.11 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 150.00 eurot Vaata
14.11 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
14.11 , 15.11 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
19.11 , 20.11 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
20.11 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
22.11 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
26.11 , 27.11 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
27.11 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
28.11 , 30.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
30.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Detsember 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.12 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
04.12 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
04.12 , 06.12 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 150.00 eurot Vaata
05.12 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
05.12 , 06.12 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
06.12 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
07.12 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
10.12 , 11.12 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
11.12 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
13.12 , 14.12 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
14.12 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
17.12 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
18.12 , 20.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
20.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata