Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!Jaanuar 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
21.01 , 22.01 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
22.01 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata
23.01-25.01 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t Soodushind: 140.00 eurot Vaata
25.01 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
28.01 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
28.01 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
29.01 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
30.01 , 31.01 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t Soodushind: 70.00 eurot Vaata
31.01 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t Soodushind: 50.00 eurot Vaata


Veebruar 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.02 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
04.02 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
05.02 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t 93.00 eurot Vaata
08.02 Tööstusergonoomia koolitus 4 akad t 55.00 eurot Vaata
08.02 Kontori töökoha ergonoomia koolitus 3 akad t 50.00 eurot Vaata
11.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
11.02 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
11.02 , 12.02 Asbestitööde koolitus eesti ja vene keeles 16 akad t 1230.00 eurot Vaata
13.02 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
13.02 ja 15.02 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
14.02 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
14.02 , 15.02 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t 150.00 eurot Vaata
18.02 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
18.02 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
19.02 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
20.02-22.02 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
22.02 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata
25.02 , 26.02 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
26.02 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
27.02 , 28.02 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
28.02 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata


Märts 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.03 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
04.03 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t 93.00 eurot Vaata
04.03 Infohommik: Muudatused töötervishoidu, –ohutust ja - keskkonda puudutavates õigusaktides alates 01.01.2019 3 akad t 47.00 eurot Vaata
05.03 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
06.03-08.3 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata
08.03 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 85.00 eurot Vaata
11.03 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
18.03 , 19.03 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
19.03 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
20.03 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
27.03-29.03 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
29.03 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Aprill 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
01.04 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
05.04 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
11.04 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
15.04 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
22.04 , 23.04 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
23.04 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
24.04-26.04 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
26.04 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Mai 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.05 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
06.05 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
08.05 Обучение водителя погрузчика 8 akad t 97.00 eurot Vaata
13.05 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
13.05 , 14.05 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
14.05 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
22.05-24.05 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
24.05 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Juuni 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
10.06 , 11.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
11.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata