Kõik koolitused

Siit leiad ajalise nimekirja kõikidest Töökeskkonna Halduse poolt pakutavatest koolitustest. Kõik meie koolitused on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate nõuete ja õigusaktidega. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemilne tund on 45 minutit. Lisainformatsiooni saamiseks kliki soovitud koolitusele või võta meiega julgelt ühendust!Juuni 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
27.06 , 28.06 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
27.06 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata


August 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
08.08 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) 8 akad t Soodushind: 75.00 eurot Vaata
09.08 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
09.08 , 10.08 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t Soodushind: 135.00 eurot Vaata
15.08 , 17.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t Soodushind: 130.00 eurot Vaata
17.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t Soodushind: 75.00 eurot Vaata
22.08 , 23.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t Soodushind: 65.00 eurot Vaata
23.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t Soodushind: 45.00 eurot Vaata
27.08 , 28.08 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t Soodushind: 65.00 eurot Vaata
28.08 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t Soodushind: 45.00 eurot Vaata
29.08 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t Soodushind: 80.00 eurot Vaata
30.08 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t Soodushind: 75.00 eurot Vaata


September 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.09 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
04.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 88.00 eurot Vaata
05.09 , 07.09 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata
07.09 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t Soodushind: 75.00 eurot Vaata
10.09 Обучение в отношении выполнения огневых работ 6 akad t 83.00 eurot Vaata
11.09 Обучение водителя погрузчика 8 akad t Soodushind: 90.00 eurot Vaata
11.09 , 13.09 Двухдневный oбучение водителя погрузчика 16 akad t Soodushind: 135.00 eurot Vaata
12.09 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus 8 akad t 97.00 eurot Vaata
12.09 , 13.09 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga 16 akad t 150.00 eurot Vaata
13.09 Kontori töökoha ergonoomia koolitus 3 akad t 45.00 eurot Vaata
14.09 Обучение для приобретения квалификации стропальщика 8 akad t 93.00 eurot Vaata
17.09 , 18.09 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
18.09 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
21.09 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
24.09 , 25.09 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
25.09 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
26.09 , 28.09 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
28.09 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Oktoober 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 88.00 eurot Vaata
12.10 Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale 6 akad t 83.00 eurot Vaata
18.10 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
22.10 , 23.10 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 16 akad t 75.00 eurot Vaata
23.10 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста 8 akad t 55.00 eurot Vaata
24.10 , 26.10 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
26.10 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata
29.10 , 30.10 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 16 akad t 75.00 eurot Vaata
30.10 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus 8 akad t 55.00 eurot Vaata
31.10 , 02.11 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов 24 akad t 145.00 eurot Vaata


November 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
02.11 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде 8 akad t 85.00 eurot Vaata
28.11 , 30.11 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
30.11 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata


Detsember 2018
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
18.12 , 20.12 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele 24 akad t 145.00 eurot Vaata
20.12 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus 8 akad t 85.00 eurot Vaata