Veebikoolitus! Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduse (TTOS) muudatused al 01.03.2021

Alates 1. märtsist 2021 jõustusid muudatused Töötervishoiu- ja tööohutuse seaduses, mis toovad peamiselt kaasa täiendatud nõuded töökeskkonna riskianalüüside koostamisel ja haldamisel.

Koolituse maht: 1 akad tund

Algus:

Lõpp:
Käsitletavad teemad:

- seaduse kohaldamine teenuseosutajale,

- töökeskkonnavolinike kehtivusaeg, 

- kuvariga töötamine, töötaja nägemise kontroll

- tööandja kohustused, 

- töökeskkonna riskianalüüs, riskianalüüsi töövahend

- töötajate juhendamine, ohutusjuhendi vajadus

Lektor: Merle Lille