VEEBIKOOLITUS! Tuletööde tegemise koolitus tuletööde tegijale

Koolituse hind: 75.00 eurot (+km)

Tuletöödena käsitletakse töid, mille käigus tekib sädemeid või temperatuuri, mis on võimelised süütama ümbritsevat põlevmaterjali, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Koolituse sihtrühmaks on töötajad kelle tööks on gaas- ja elekterkeevitus, gaasleektöö, põlevvedelikuga metalli jootmine ja lõikamine, ketaslõikuriga metalli lõikamine, kuumaõhupuhuri kasutamine, bituumeni või muu põlevmastiksi kuumutamine ja paigaldamine, sepatöö, küttekoldevälise tule tegemine.

Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn v.a. VEEBIKOOLITUS
Koolituse maht: 1 päev, 6 akad t
Algus: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45 (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)
Lõpp: 14:15

Koolituse läbinu teab...

 • kuidas ennetada tulekahju ja tagada objektil tuleohutusnõuded
 • mis on esmased tulekustutusvahendi/päästevahendid
 • kuidas käituda tulekahju korral

Tuletöö ja selle tuleohtlikkus

 • tuletöö olemus ja liigid
 • tuletööga kaasnevad riskid
 • tulekahju olemus ja selle levik
 • tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused

Ohutus tuletöö tegemisel

 • tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded
 • nõuded tuletöö tegemiseks
 • vajalikud tingimused tuletööks
 • tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine
 • tulekustutusvahendid tuletöö kohas
 • töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine

Tulekahju korral tegutsemine

 • käitumine tulekahju korral
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid
 • tulekustutusvahendite kasutamine

Lektor: Juri Jemeldjažev: tuleohutusspetsialist (kutsetunnistus nr 095397), vabakutseline lektor

Koolitusel osalemine
Teooriaõpe sooritatakse õppeklassides ja praktilised harjutused õues.
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv kirjalik test. Kui testis olevatele  küsimustele on õigesti vastatud vähemalt 75% ulatuses, on õppijal õigus saada pädevustunnistus, mis kehtib 5 aastat. Koolituse tellinud ettevõttele/asutusele väljastame vastava tõendi. 

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba -  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 217809.

Tagasi   Koolituste üldinfo