Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga

Koolituse hind: 150.00 eurot (+km)

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tõstukite ehituse, kasutuse ja tehnilise teenindamise kohta. Õpetada tõstuki töö organiseerimist ning anda praktilisi oskusi tõstukiga töötamiseks. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil (laadurid, virnastajad, kärud).

Ootame 2-päevasele tõstukijuhi koolitusele inimesi, kes:

 • ei oma tõstukijuhtimise kogemust, kuid soovivad asuda tööle Eesti ettevõttesse tõstukijuhi ametikohale
 • omab tõstukijuhtimise kogemust, kuid soovib oma teadmisi ja oskusi värskendada

Koolituse kogupikkus on 16 tundi, millest esimene päev on teooriaõpe ja teine päev praktika

Esimene päev – teooriaõpe (8h)

Teooriaõppes läbitakse järgnevad teemad:

 • Tõstukite tüübid ja nende ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukijuhtimise ohutus: kasutus- ja ohutusjuhendid
 • Isikukaitsevahendid
 • Töökeskkonna ohud
 • Tõstukite tehniline teenindamine
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Tõstuki hooldamine ja korrashoid
 • Tropid ja kinnitused

Teooriaõpe lõpeb kirjaliku testiga, mille edukaks läbimiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 75% küsimustele.

Teine päev – praktikaõpe (8h)

Praktikapäev keskendub eri ladudes kastutatavatele tõstukitele: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukid. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi laos, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele, saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load.

 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne hooldus
 • Praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
 • Sõiduharjutused

Praktikapäev lõpeb eksamiga.

Lektor Ilmar Rammi , Koolitaja aastast 2001. On lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi aastal 1975. Omab täiskasvanute koolitajakutset. Läbinud tööohutusealaseid koolitusi, sh. TTK ja SuoTu (2012). Bonum Safety Ab OY ametilik esindaja-lektor Eestis, Lätis, Leedus (2014). Omab pikaajalisi kogemusi, nii teoorias kui praktikas.

Asukoht: Tallinn (täpne aadress teatatakse enne koolitust)

Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tunnistus koolituse läbimise kohta ja plastikust tõstukijuhi luba.

Koolitust saab tellida ka ettevõttesse! Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Töökeskkonna Haldus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner!

Tagasi   Koolituste üldinfo