Tööstusergonoomia

Käsitletavad teemad:
-  Raskuste käsitsi teisaldamine;
-  Sundasendid, sundliigutused, tootmisvõimlemise olulisus;
-  Terviseprobleemid luu-, lihaskonnas ja närvisüsteemis ja nende vältimise võimalused;
-  Tööst põhjustatud haigused/ kutsehaigused

Lektor Annika Küüdorf - 1999. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli üldarsti eriala, seejärel töötanud tööinspektor-arstina 1999-2004. Lõpetanud 2004. aastal Tartu Ülikooli töötervishoiuarsti eriala. Töötanud järgnevalt erinevates töötervishoiuteenistustes töötervishoiuarstina kui ka riskianalüüside teostajana, teinud tööd välislektorina alates 2003 aastast Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudis, Tartu Maaülikoolis, Tallinna Tehnikakõrgkoolis,  jt koolitusasutustes. On Töötervishoiuarstide Seltsi liige. Läbinud erinevaid rahvusvahelisi töötervishoiualaseid koolitusi. Litsentseeritud esmaabiõpetaja.

Loeng algab kell 12.30 ja  kestab kuni 15.45. Koolituse pikkus on 4 akadeemilist tundi . 

Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus.