VEEBIKOOLITUS! Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus

Koolituse hind: 90.00 eurot (+km)

Vastavalt seadusandlusele on ettevõtte ja asutuse juhi kohustuseks tutvustada töötajatele tuleohutusnõudeid ning kontrollida nende täitmist. Tuleohutuse enesekontrolli kohustus tähendab, et iga organisatsioon peab ise korraldama tuleohutuse järelevalve oma ehitistes ja territooriumil.  Seaduse alusel anti välja uus määrus:„Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded".

Koolituse sihtrühmaks on ettevõtte/hoone omanik või objekti valdaja poolt määratud isikud (tuleohutuse eest vastutavad isikud, inimeste ohualast väljaviimise ja päästetööde tegemise eest vastutavad töötajad).
Koolituse läbinu teab millised on vajalikud teadmised ja oskused tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tuleohutuse paremaks korraldamiseks ning enesekontrolli läbiviimiseks ettevõttes.

Evakuatsiooniplaan peab koosnema kahest põhiosast – tegevusjuhistest ning evakuatsiooni skemaatilisest plaanist (lihtsustatud korruseplaanid, millel on määratud evakuatsioonitsoonid, -teed ja –pääsud, tuleohutuspaigaldiste, sidevahendite, isikukaitsevahendite, elektrilülitusseadmete asukohad ja hädaväljapääsud). Evakuatsiooniskeemid panna hoone evakuatsiooniteedele ja tuleohutuspaigaldiste lähedusse.

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Kohustused tuleohutuse tagamisel
 • Põlevmaterjali hoidmisele esitatavad nõuded
 • Tuleohutuse seaduse analüüs
 • Asutuse/ettevõtte tuleohutuskorraldus - analüüs, väljatöötamine, planeerimine, juurutamine
 • Tuleohutuse eest vastutava isiku tegevused, õigused ja kohustused
 • Tuleohutust reguleerivate dokumentide koostamine
 • Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded
 • Tuleohutusnõuded
 • Tuleohutuse enesekontrolli ja aruanne mõiste
 • Kes peab esitama aruandlust?
 • Kes vastutab enesekontrolli läbiviimise eest?
 • Ehitised, mis kuuluvad kohuslaste loetellu
 • Enesekontrolli tegevused 
 • Dokumentide vormistus
 • Tuleohutusnõuded tuleohutuspaigaldistele vastavalt seadusandlusele
 • Järelevalve ja vastutus
 • Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus
 • Tulekahjuõppuse kokkuvõte.

Lektor: Juri Jemeldjažev, tuleohutusspetsialist (kutsetunnistus nr 152282), vabakutseline lektor
 
Koolitusel osalemine
Teooriaõpe ja praktilised harjutused sooritatakse õppeklassides.
Koolituspäeval palume osalejal kohal olla viis minutit enne koolituse algus. Koolitusel täidetavale registreerumislehele palume kirjutada trükitähtedega ning selge käekirjaga vajalikud andmed. Korrektselt täidetud registreerumisleht tagab õigete andmete kirjutamise väljastatavale tunnistusele, kui olete koolituse edukalt läbinud. Koolituse hindamismeetodiks on koolituse lõpus toimuv vestlus, koolitatav räägib kursusel läbitud teemadest, vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele.

Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn v.a. VEEBIKOOLITUS
Kellaajad:
Loeng algab kell 9.00, kestab kuni 16.00. Koolituse pikkus on 8 akadeemilist tundi (1 päev). Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 

Lõunapaus kell 12.15 kuni 12.45  (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)

Kursuse tellimisel ettevõttesse valib tellija kursuse toimumise kuupäevad ja kellaajad. Kursuse tasu arvestatakse grupi hinnana.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba -  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 217809.

Tagasi   Koolituste üldinfo