Evakuatsioon ja tuleohutus

Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitusel osalenutele õpetatakse, kuidas õigesti tegutseda evakuatsiooni ja/või tulekahju korral ning annab juhendeid ohutuse tagamiseks sellistes olukordades.

Evakuatsioon on inimeste sunniviisiline väljumine hoonest ohutusse kohta. Evakuatsioon on vajalik näiteks tulekahju, pommiähvarduse või muu õnnetusjuhtumi tekkimise korral. Evakuatsiooniõppuse korraldamine on kohustuslik vähemalt kord aastas ettevõtetele ja asutustele, kus töötab ja/või viibib palju inimesi.
Tuletööks nimetatakse tegevust, mille käigus kasutatakse leeki, tekivad sädemed või temperatuur, mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Antud koolituste eesmärgiks on kontrollida olemasoleva tulekahju korral tegutsemise plaani vastavust, muudatuste sisseviimise vajadust, töötajate teadmiste taset ohuolukorras tegutsemisel ja tuleohutuspaigaldiste töökorrasolekut. 

Koolituse hinnale lisandub käibemaks 20%.September 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
07.09 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
08.09 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata


Oktoober 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.10 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
06.10 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata


November 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
12.11 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
13.11 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata


Detsember 2020
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.12 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus 8 akad t 90.00 eurot Vaata
04.12 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность 8 akad t 90.00 eurot Vaata