Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus

Koolituse hind: 87.00 eurot (+km)

Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori.

Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil töödetegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.
Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 akadeemilist tundi.

Koolitus põhineb õigusaktil „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses".
Vali oma ehitusplatsile sobiv koordinaator ning tule koolita ta meie juures pädevaks!

Koolituse maht: 8 akad tundi
Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn v.a. VEEBIKOOLITUS
Algus: 09:30
Lõpp: 16:30

Koolitusel käsitletavad teemad

 • Ehitusettevõtja töötervishoiu ja tööohutuse üldkohustused
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisele
 • „Uus ehitusmäärus" ja ehitusplatsi koordinaator
 • Tööohutusalase tegevuse ehitusplatsil korraldamine ja koordineerimine
 • Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
 • Tööohutusplaani tutvustamine ühisel ehitusplatsil töötavatele töötajatele, nende tööandjatele, FIE-dele jt isikutele
 • Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
 • Ohutegurid ja ohutusnõuded
 • Kaitsevahendid ja -meetmed
 • Esmaabi
 • Olme
 • Välistöökohad
 • Tellingud ja teised töövahendid
 • Lammutustöö, asbestitööd
 • Kõrgusest kukkumise vältimine
 • Töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab ehitamisel arvestama. Nõuete rikkumised ehitusplatsidel
 • Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
 • Isikukaitsevahendid ehitusplatsil - mida vaja, nende kasutamine, demonstratsioon

Lektor Ants Vurma on kõrgharidusega elektriinsener. On olnud 16 aastat (1993–2008) Tööinspektsiooni keskuse peaspetsialist, kelle ülesandeks oli koordineerida, korraldada ja kontrollida kõigi Eesti tööinspektorite tööohutusalast tegevust. Osales sel perioodil peaaegu kõigi kehtestatud tööohutusalaste õigusaktide väljatöötamisel. Alates 1999. aastast loeb nii eesti- kui venekeelseid loenguid töötervishoiu ja tööhutuse teemadel.

Töökeskkonna Haldus OÜ on registreeritud Sotsiaalministeeriumis töötervishoiu- ja tööohutusalase koolitusega tegelevaks ettevõtteks.
Töökeskkonna Haldus OÜ võib teostada töötervishoiuteenuste osutamist tööhügieeni alal. Tervishoiuameti registreerimistõend nr 0034.

Töökeskkonna Haldus OÜ omab Eesti Haridus ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba -  täsikasvanuhariduse majandustegevusteade nr 221462.

Tagasi   Koolituste üldinfo