Ehitusplatsi koordinaator

Ehitusplatsi koordinaatori koolitus on mõeldud sellele ametikohale määratud inimesele, kelleks peab olema vähemalt 3-aastase ehitusalase kogemusega spetsialist. Tavaliselt on selleks inimeseks ehituse projektijuht, objektijuht, tööohutuse eest vastutav isik või ehitusjärelvalve spetsialist. Koolituse eesmärgiks on ennetada ohte ehitusplatsidel ja anda praktilisi teadmisi ohutuse tagamiseks ning terviseriskide ennetamiseks.

Koolituse käigus anname osalenutele edasi teadmised ja oskused ehitusplatsil ohutustegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks, oskuse analüüsida ehitusvaldkonnaga seonduvaid ohtusid ja luua vastavalt seadusandlusele ohutustegevuse plaan, oskuse hinnata ohtlikke töid ja kontrollida tegevust ehitusobjektil.Veebruar 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
19.02 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Märts 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.03 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
11.03 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Aprill 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
05.04 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata
11.04 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata


Mai 2019
Kuupäev Koolitus Kestvus Hind
03.05 Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus 8 akad t 87.00 eurot Vaata
13.05 Обучение координатора строительной площадки 8 akad t 87.00 eurot Vaata