Asbestitööde koolitus eesti ja vene keeles

Koolituse hind: 1230.00 eurot (+km)

Asbestitöid teostava töötaja/tööandja koolitus on mõeldud ehitajatele, lammutustööde tegijatele ja kõigile, kes tunnevad huvi asbestitööde vastu.

Tunnistus kehtib Soomes

Koolituse maht: 4 päeva, 16 akad t teooria +praktika ja eksam Helsingis
Asukoht: Iva 12, IVA Ärimaja,III korrus, Tallinn
Algus mõlemal päeval: 9:00
Lõunapaus: 12:15-12:45  (lõunatamise võimalus samas hoones asuvas kohvikus)
Lõpp mõlemal päeval: 16:00

Koolituse hind sisaldab: loengut ja praktikat, materjale (e-mailile saadetuna), tunnistusi ja kohvipause, eksamit Soomes.

Koolitusel käsitletavad teemad:

I koolituspäev, II koolituspäev (teooria) Iva 12, Tallinn

 • Asbesttööde tegemist reguleeriv seadusandlus Eestis ja Soomes, AVI juhised.
 • Asbest ja selle omadused
 • Asbesti sisaldavad tooted ja materjalid, nende kasutamine
 • Asbest ja haigused, tervisekontroll
 • Isikukaistevahendid, nõuded neile, nende valik ja kasutamine
 • Asbesttööde planeerimine, riskianalüüs ja töökava
 • Asbestööde tegemise meetodid
 • Asbesttöödeks kasutatavad seadmed, masinad ja materjalid. Nende valik, kasutamine, paigaldmine hooldamine ja kasutuse dokumenteerimine.Töötsooni märgistamine, hoiatus info paigaldamine. Nõuded hooldusruumidele.
 • Asbesttöödeks vajalikud load, kooskõlastused ja registrid. Pädevad isikud.
 • Asbesttööde tegemise eeldeklaratsioon,töökava ja ohutusplaan
 • Töötulemuste mõõtmine, proovid, nende võtmine, analüüs, dokumenteerimine, edastamine ja säilitamine.
 • Ohlike jäätmete utiliseerimine

​Lektor:Annika Küüdorf, töötervishoiuarst alates 2004 aastast.  Teostanud riskianalüüse, nõustamist ja loenguid erinevate valdkondadega ettevõtetes, asutustes. Töötervishoiuarstide Seltsi liige. Läbinud erinevaid Eesti kui ka rahvusvahelisi töötervishoiu- ja töökeskkonnaalaseid koolitusi. Töökeskkonna Haldus OÜ ettevõtte tegevjuht, töötervishoiuarst. 

III ja IV koolituspäev Helsingis+eksam soome keeles

 • Praktiline osa: töö harjutus koos nõuetekohase käitumise koolitusega kamber ja kinnaskoti meetodit kasutades. Tutvumine asbesttöid tegeva ettevõttega.Toimumise koht Helingi asbesttöid teostavas ettevõttes
 • Eksam: Eksam sooritatakse ainult soome keeles.Eksam koosneb kirjalikest küsimustest ja praktiliste oskuste ettenäitamisest kamber- ja kinnaskotimeetodi kasutamisel. Toimumise koht Helsingi. Eksami viib läbi ja tulemusi hindab komisjon, kuhu kuuluvad koolitaja , kutseliidu ja tööandjate esindaja. Eksami eduka sooritamise korral väljastatakse vastav tunnistus ning eksami sooritanud isik kantakse riiklikusse asbestitöid teha tohtivate töötajate registrisse, mis on ainus võimalus omamaks õigust Soomes asbestitöid teha. Regisrisse kantud isiku õigus teha asbestitöid on tähtajatu.

 

Tagasi   Koolituste üldinfo