Töökeskkond

Antud koolituste eesmärgiks on aidata kaasa töökeskkonna turvalisuse parandamisele, teadvustada ühiskonna tasandil töökeskkonna turvalisuse tagamise olulisust ning läbi selle vähendada tööõnnetuste arvu. Üheks oluliseks aspektiks koolituse vältel on riskianalüüsi teostamine, mis on ükskõik millise töökeskkonna alase töö aluseks. See annab võimaluse tõhusalt ennetada tööõnnetusi, kutsehaigusi ja tööga seotud haigestumisi. Samuti aitab see säilitada ja edendada töötajate tervist ja töövõimet. Koolitus on oluline ükskõik millise suurusega ettevõttele, kuna iga töötaja jaoks on oluline teada, millised on nende tööga seotud riskid ja milliseid abinõusid tuleb rakendada nende vältimiseks.