Järgmised koolitused

04.08 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 138.00 eurot
04.08 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
08.08 - 09.08 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
08.08 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
14.08 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
14.08 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 78.00 eurot
14.08 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 88.00 eurot
15.08 - 17.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 140.00 eurot
17.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 80.00 eurot
18.08 Troppija koolitus Hind: 82.00 eurot
21.08 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 78.00 eurot
21.08 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 88.00 eurot
22.08 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 86.00 eurot
25.08 Обучение для приобретения квалификации стропальщика Hind: 82.00 eurot
29.08 Kontori töökoha ergonoomia koolitus Hind: 60.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias