Järgmised koolitused

19.02 Troppija koolitus (sild-, pukk-, torn-, autokraanad, telfrid) Soodushind: 75.00 eurot
20.02 - 22.02 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukogu liikmetele Hind: 140.00 eurot
22.02 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja -nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 80.00 eurot
26.02 - 27.02 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
27.02 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
28.02 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 78.00 eurot
28.02 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 88.00 eurot
05.03 Обучение водителя погрузчика Hind: 97.00 eurot
05.03 - 06.03 Двухдневный oбучение водителя погрузчика Hind: 138.00 eurot
07.03 - 08.03 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
08.03 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
12.03 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 78.00 eurot
12.03 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 88.00 eurot
13.03 Tõstukijuhi ühepäevane koolitus Hind: 97.00 eurot
13.03 - 14.03 Tõstukijuhi kahepäevane koolitus praktikaga Hind: 138.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendritKoolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.


Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.

Koolituskeskus meedias