-->

Järgmised koolitused

02.08 - 03.08 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
02.08 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
04.08 - 05.08 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
04.08 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
08.08 Обучение в отношении выполнения огневых работ Hind: 85.00 eurot
08.08 Обучение лица, ответственного за безопасность эвакуации и пожарную безопасность Hind: 100.00 eurot
09.08 - 11.08 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
11.08 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
12.08 Asbesti töid teostava töötaja koolitus Hind: 100.00 eurot
15.08 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
15.08 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
16.08 - 18.08 Обучение в области трудового здравоохранения и безопасности труда специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов Hind: 150.00 eurot
18.08 Повышение квалификации специалистов по рабочей среде, а также уполномоченных и членов советов по рабочей среде Hind: 90.00 eurot
23.08 Troppija ja telfristi eriala omandamise koolitus Hind: 95.00 eurot
24.08 Tõstukijuhi koolitus Hind: 95.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendrit


Koolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.

Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.