Koolituskeskuse uueks koduks on Decora maja, mis asub aadressil Laki 36, Tallinn. Töökeskkonna Haldus OÜ leiate A sissepääsu III korruselt.

Järgmised koolitused

26.05 - 27.05 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
26.05 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
31.05 Обучение работающих с асбестом Hind: 100.00 eurot
02.06 Обучение водителя погрузчика Hind: 95.00 eurot
03.06 Tuletööde tegemise koolitus Hind: 85.00 eurot
03.06 Evakuatsiooni- ja tuleohutuse eest vastutava isiku koolitus Hind: 100.00 eurot
06.06 - 07.06 Esmaabiandjate koolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 70.00 eurot
06.06 Esmaabiandjate täiendkoolitus Eesti Punase Risti ainekava mahus Hind: 50.00 eurot
09.06 - 10.06 Обучение лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 70.00 eurot
09.06 Повышение квалификации лиц, оказывающих первую помощь, в объеме, предусмотренном программой обучения Эстонского Красного Креста Hind: 50.00 eurot
14.06 - 16.06 Töötervishoiu- ja tööohutuskoolitus töökeskkonnavolinikele, -spetsialistidele ja -nõukoguliikmetele Hind: 150.00 eurot
16.06 Töökeskkonnaspetsialistide-, volinike- ja - nõukogu liikmete täiendkoolitus Hind: 90.00 eurot
20.06 Обучение для приобретения квалификации стропальщика и тельфериста Hind: 95.00 eurot
28.06 Ehitusplatsi koordinaatori koolitus Hind: 95.00 eurot
Vaata tervet koolituskalendrit


Koolituskeskus:
Töökeskkonna Haldus OÜ loodi 2006 aasta augustis eesmärgiga hakata pakkuma töötervishoiu- ja tööohutus teenuseid. Esmalt pakkusime vaid riskianalüüse ja töötervishoiualase dokumentatsiooni vormistamise teenust, töökeskkonnaspetsialisti teenust. Ettevõtte ajaloo algusest peale oleme pakkunud ka tööohutuse- ning töötervishoiu-, ergonoomia- ja esmaabikoolitusi.
Aastatega on koolitusvaldkond laienenud, lisandunud on asbesti, tuleohutuse, ehitusplatsi ja evakuatsiooni koolitused. Oleme enda alla koondanud töötervishoiu ja tuleohutuse tippspetsialistid ja -praktikud, kes pakuvad klientidele kõrgekvaliteedilist teenust.

Missioon:
Tahame olla Sinu ohutu töökeskkonna võti - hallatud riskid ja koolitatud personal!

Visioon:
Meie eesmärgiks on pakkuda head ja kvaliteetset töötervishoiu- ja tööohutuse teenust Eestis.
Pakume oma klientidele personaalset lähenemiste töökeskkonnaalastes küsimustes ja teenuste osas, samuti laia valikut kvaliteetsetest koolitustest.